Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālē (RTU CF) jauno studentu pieteikšanās studijām notiks no šā gada 5. līdz 12. jūlijam vienotās uzņemšanas punktā filiāles telpās Cēsīs, Piebalgas ielā 3. Jaunajā studiju gadā RTU CF studentiem piedāvās jauninājumu – inovatīvu studiju programmu «Datorsistēmas» ar specializāciju mobilo aplikāciju izstrādē.

Pirms ierašanās CF, lai personīgi apstiprinātu studiju pieteikumu, jau no 27. jūnija iespējams studijām reģistrēties elektroniski portālā latvija.lv. Elektroniskā reģistrēšanās atvieglos un saīsinās studiju pieteikuma iesniegšanas procesu. Vienotās uzņemšanas punkts CF darba dienās strādās no plkst. 10 līdz 15, bet sestdien — no plkst. 10 līdz 13.
2016./2017. studiju gadā CF sešās pamatstudiju programmās jaunajiem studentiem piedāvā 37 budžeta finansētas studiju vietas.

Jaunā studiju programma «Datorsistēmas» sniegs pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību lietišķo datorsistēmu programmatūrā, sagatavojot kvalificētus programmēšanas speciālistus praktiskam darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem un datortehnikas programmatūras izstrādē. Studiju procesā liela uzmanība tiks pievērsta iOS un Android mobilo aplikāciju izveidei. Studijas tiks realizētas sadarbībā ar «Draugiem grupu», kas studentiem piedāvās prakses vietas un vieslekcijas par nozarē aktuāliem tematiem un tendencēm mobilo aplikāciju jomā.

CF dienas nodaļā būs iespējams apgūt vēl četras studiju programmas: «Datorsistēmas», «Vides zinātne», «Uzņēmējdarbība un vadīšana» un «Materiālu tehnoloģija un dizains» ar specializāciju «Koka dizains». Savukārt neklātienē — programmas «Enerģētika un elektrotehnika» un «Elektrotehnoloģiju datorvadība».

Filiālē iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta vieta studentu dienesta viesnīcā. Studijas notiek mazās grupās, tāpēc iespējama ciešāka sadarbība ar mācībspēkiem.