Karjeras diena RTU Cēsu filiālē

Karjeras nedēļas ietvaros aicinām skolēnus, vecākus, skolotājus un citus interesentu apmeklēt Karjeras dienu otrdien, 11.oktobrī, plkst. 13:00 RTU Cēsu filiālē un tikties ar savas jomas profesionāļiem un aizrautīgiem cilvēkiem, kuru ikdiena ir saistīta ar jaunu, inovatīvu un tehniskiem izaicinājumiem saistītu uzdevumu risināšanu – veidojot jaunus produktus digitālajā vidē,  arhitektūrā un dizainā, pilsētplānošanā, mārketinga komunikācijās un vides resursu efektīvā izmantošanā.

Programmētāji ir viena no pieprasītākajām profesijām pasaulē, par iespējām, ko paver programmēšana un īpašībām, kas nepaciešamas labam programmētājam pastāstīs Ingus Rūķis Mapon izstrādes daļas vadītājs, kurš savu karjeru sāka kā programmēšanas speciālists.

Biznesa laboratorijas “StarUp” pārstāvis, mārketinga doktorants Kaspars Vīksne savā prezentācijā “Paradigmu maiņa mārketingā” pastāstīs par mārketinga nozīmi biznesa un karjeras attīstībā.

Digitālā ekonomika ir svarīgākā inovāciju, konkurētspējas un izaugsmes virzītāja, par to kādas iespējas sniedz digitālā industrija un starptautisko projektu TechTown pastāstīts pilsētplānotāja un Cēsu novada pašvaldības Projektu un attīstības speciāliste Evija Taurene.

Pieprasījums pēc enerģijas resursiem pasaulē arvien pieaug, tādēļ arvien aktuālāks kļūst jautājums par videi draudzīgākas enerģijas nodrošināšanu. RTU vadošais zinātnieks Andrejs Stepanovs dalīsies savā pieredzē kā izmantot saules paneļos saražoto enerģiju (jaudas pārveidotāji).

Kas ir aktuāls mūsdienu dizainā un arhitektūrā, vai dizaina domāšanu var apgūt un, kas nepieciešams, lai studētu dizainu un arhitektu un kļūtu par lielisku jomas pārstāvi, pastāstīs Ieva Kreituze no Arhitekta Imanta Timermaņa biroja.