RTU Cēsu filiāles Karjeras dienu apmeklējuši 100 skolēnu

RTU Cēsu filiāles Karjeras diena pulcēja 100 skolēnu no Cēsu un tuvāko novadu skolām. Karjeras dienā ar studiju un darba pieredzi dalījās savas jomas profesionāļi un aizrautīgi cilvēki, kuru ikdiena ir saistīta ar jaunu, inovatīvu un tehniskiem izaicinājumiem saistītu uzdevumu risināšanu – veidojot jaunus produktus digitālajā vidē, arhitektūrā un dizainā, pilsētplānošanā, mārketinga komunikācijās un vides resursu efektīvā izmantošanā.

Jaunieši varēja uzzināt par iespējām, ko sniedz programmētāja karjera un arvien pieaugošo pieprasījumu pēc labiem speciālistiem Informācijas tehnoloģiju nozarē. Par to, cik strauji attīstās digitālā ekonomika un kā tā ietekmē mūsu ikdienu un karjeras izvēli.

Dizaineru un arhitektu profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju procesā.

Kā patērētāju uzvedības analīzi izmantot mārketingā un kas jāņem vērā studējot uzņēmējdarbību un mārketingu.