Nodarbības skolēniem – 3D. Robotika. Elektronika.

Aicinām skolēnus, skolas un citus interesentus apmeklēt kursu «3D.Robotika.Elektronika». Kursa 12 nodarbībās piedāvājam apgūt 3D printera uzbūvi un darbības principus, 3D objektu veidošanu. Programmēšanas pamatzināšanu apguvi uz Arduino platformas. Robotu izveidi un Robota programmas izstrādi.  Lodēšanu un elektriskās ķēdes izveidi.

Untitled design (10)

RTU Cēsu filiāles kursu piedāvājums skolēniem

Tēmas

1. 3D printeru uzbūve un darbības principi

• Tiek izskaidrota dažādu 3D printeru uzbūve, pielietojumi un darbības principi
• 3D printeru pielietojamo materiālu īpašības un atšķirības
• 3D objekta drukāšana

2. 3D objektu veidošana uz datora

• Tiek izskaidrots un demonstrē kā veidot 3D modeli
• Jaunieši paši izveido savu 3D objektu pēc uzdota uzdevuma

3. Elektronikas pasīvās un aktīvās komponentes

• Teorētiskā apmācība par elektronikas mērvienībām
• Tiek iepazīstināti ar elektronikas pasīvajām un aktīvajām elementiem
• Praktiskā veidā izskaidrota to darbība un pielietojumi

4. Lodēšana un elektriskās ķēdes izveide

• Tiek, izskaidrots, kā strādāt ar lodāmuru
• Praktiski veic elektriskās ķēdes izveidi uz universālās lodēšanas plates un veic lodēšanu, kā arī izveidotās elektriskās ķēdes testēšanu

5. Programmēšana

• Programmēšanas pamatzināšanu apguve uz Arduino platformas
• Praktiski pēc uzdota uzdevuma veic programmas izveidi, kas tiek pārbaudīta, pieslēdzot attiecīgus izpildelementus un sensorus pie Arduino platformas

6. Robota izveide (Radio vadāms transports)

• Pēc iepriekš izveidotajiem 3D objektiem, tiek uzkonstruēts transports
• Tiek sastādīta elektriskā shēma un izvēlēti nepieciešamie elektriskie elementi un sensori

7. Spiestās plates izveide (PCB)

• Tiek datorizēti izveidota iepriekš sastādītā elektriskā shēma
• Praktiski tiek veidota spiestā plate priekš robota

8. Elementu lodēšana pie pašu izveidotās spiestās plates

• Pie iepriekš izveidotās spiestās plates tiek pievienoti un pielodēti nepieciešamie elementi
• Turpina konstruēt robotu

9. Robota programmas izstrāde uz Arduino bāzes

• Tiek izveidota programma, robota elektriskajai piedziņai, vadībai un komunikācijai ar lietotāju.
• Tiek izveidota viedtālruņa aplikācija robota vadībai.

10. Robota testēšana

• Tiek pabeigts iepriekš konstruētais robots savienojot visus izpildelementus.
• Tiek testēta robota darbība, vadība un komunikācija starp robotu un lietotāju, tiek veikti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

11. Mēraparāti elektronikā

• Iepazīšanās ar dažādiem mēraparātiem un to pielietojumiem
• Praktiski veic dažādus elektriskos mērījumus.

12. Elektrodrošība mājās un apkārtējā vidē

• Tiek runāts par elektrodrošību mājās un apkārtējā vidē, kā izvairīties no elektrotriecieniem.
• Tiek apspriests, kā rīkoties gūstot elektrotriecienu vai palīdzēt, kādam, kas guvis elektrotriecienu

Vienas nodarbības laiks: 1 stunda 30 minūtes

Piedāvājums kursu organizēšanai otrdienās, trešdienās vai ceturtdienās 15:30-17:00 RTU CF Piebalgas ielā 3, 102 (laboratorijā).
Dalības maksa vienam cilvēkam: EUR 50 par 12 nodarbībām.
Kursiem var pieteikties zvanot uz tālr. 26191090 vai rakstos uz e-pastu cesis@rtu.lv līdz 20.martam.