Uzņemšana nepilna laika studijās

nepilna laika studijas

No 14. augusta līdz 30. augustam Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē notiks uzņemšana nepilna laika studijās.

RTU Cēsu filiāle piedāvā nepilna laika studiju programmas«Enerģētika un elektrotehnika»  , profesionālais bakalaurs un akadēmiskā bakalaura studiju programmā  «Elektrotehnoloģiju datorvadība»,

Lai pieteiktos studijām nepieciešami dokumenti: pases kopija, atestāta (diploma) un atzīmju izraksta kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda). Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).

Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Nepilna laika studijas ir iespēja savienot darbu ar mācībām, jo studijas notiek darba dienu vakaros vai sestdienās. Studijas Cēsu filiālē notiek mazās grupās, līdz ar to iespējama ciešāka sadarbība ar mācībspēkiem.

Pieteikties studijām var RTU Cēsu filiālē Piebalgas ielā 3, darba dienās no plkst. 10 līdz 16.