RTU SADARBĪBĀ AR SIA «ZAAO» VIDZEMĒ IZGLĪTOS BĒRNUS PAR DABAS, VIDES UN TEHNOLOĢIJU JAUTĀJUMIEM

Līgums ar «ZAOO» iekļaujas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zaļās domāšanas pieejā, ar kuru mēs rādām, kā iespējams dzīvot un domāt videi draudzīgi. Tā svinīgajā līguma parakstīšanas brīdī uzsvēra RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna. Līgums, kuru 17. aprīlī parakstīja T. Juhna un SIA «ZAAO» valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais, paredz, ka RTU Cēsu filiāle sadarbībā ar «ZAAO» kopīgi īstenos izglītojošos pasākumu kopumu, kura mērķis ir raisīt bērnu interesi par tehnoloģijām un izglītot viņus par dabas un vides jautājumiem. 

A. Sirmais uzsvēra, ka atkritumu apsaimniekošanas lielākais izaicinājums ir sabiedrības izglītošanas jautājumi, ar kuriem uzņēmums aktīvi strādā, jo līdz šim noslēgti līgumi ar vairākām izglītības iestādēm. Līgums ar RTU īpaši svarīgs ir arī uzņēmuma tehniskas darbības specifikas dēļ. T. Juhna pauda cerību, ka RTU un «ZAAO» sadarbība izglītībā pāraugs arī kopējos projektos pētniecības jomā, jo abām pusēm ir līdzīgas interešu un darbības jomas, kā piemērus minot biogāzes iegūšanu un ūdens attīrīšanu.

Sadarbības līguma mērķis veidot bērnos izpratni par ekoloģiju, procesiem apkārtējā vidē, to ietekmi uz mūsu sabiedrību, un to kā, izmantojot dažādu – vides, enerģētikas, elektronikas, materiālzinību, transporta un citu inženierzinātņu jomas, atbildīgi un ilgtspējīgi veidot un izmantot vidi ap mums. Par šiem jautājumiem skolēniem paredzēt stāstīt ar praktisku un teorētisku nodarbību palīdzību, kā arī ekskursijām RTU fakultātēs, laboratorijās, filiālēs, iepazīstinot ar to studiju, pētniecības jomām un infrastruktūru.

Vidzemes un arī citu reģionu skolēniem būs iespēja piedalīties lekcijās un semināros par vides tehnoloģijām, atjaunojamiem energoresursiem, robotiku, 3D modelēšanu, informācijas tehnoloģijām, kā arī citām jomām. Nodarbības apzināti veidotas ar starpdisciplināru pieeju, lai sniegtu bērniem izpratni par dažādo inženierzinātņu jomu mijiedarbību. Nodarbības notiks «ZAAO» dabas un tehnoloģiju centrā «Urda» un tās vadīs Cēsu filiāles un «ZAAO» speciālisti.

Tāpat puses sadarbosies studiju jomā – «ZAAO» RTU studentiem ieteiks noslēguma darba tēmas, kuras atbilst uzņēmuma darbības jomai, lai pētītu «ZAAO» būtiskus jautājumus, kā arī iespēju robežās piedāvās prakses un karjeras iespējas RTU studentiem.