RTU SADARBĪBĀ AR «ZAAO» VIDZEMĒ IZGLĪTOS BĒRNUS PAR DABAS, VIDES UN TEHNOLOĢIJU JAUTĀJUMIEM

RTU Cēsu filiāle ZAAO

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle sadarbībā ar SIA «ZAAO» kopīgi īstenos izglītojošo pasākumu kopumu, kura mērķis ir raisīt bērnu interesi par tehnoloģijām un izglītot viņus par dabas un vides jautājumiem. To paredz abu pušu sadarbības līgums, kuru otrdien, 17. aprīlī, plkst. 14.00 RTU, Kaļķu ielā 1, parakstīs RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Tālis Juhna un «ZAAO» valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais. 

Sadarbības līguma mērķis – veidot bērnos izpratni par ekoloģiju, procesiem apkārtējā vidē, to ietekmi uz mūsu sabiedrību un to, kā, izmantojot dažādu – vides, enerģētikas, elektronikas, materiālzinību, transporta un citas inženierzinātņu jomas, atbildīgi un ilgtspējīgi veidot un izmantot vidi ap mums. Par šiem jautājumiem skolēniem paredzēts stāstīt ar praktisku un teorētisku nodarbību palīdzību, kā arī ekskursijām RTU fakultātēs, laboratorijās, filiālēs, iepazīstinot ar to studiju, pētniecības jomām un infrastruktūru.

Vidzemes un arī citu reģionu skolēniem būs iespēja piedalīties lekcijās un semināros par vides tehnoloģijām, atjaunojamajiem energoresursiem, robotiku, 3D modelēšanu, informācijas tehnoloģijām, kā arī citām jomām. Nodarbības apzināti veidotas ar starpdisciplināru pieeju, lai sniegtu bērniem izpratni par dažādo inženierzinātņu jomu mijiedarbību. Nodarbības notiks ZAAO dabas un tehnoloģiju centrā «Urda» un tās vadīs Cēsu filiāles un «ZAAO» speciālisti.

Tāpat puses sadarbosies studiju jomā – «ZAAO» RTU studentiem ieteiks noslēguma darba tēmas, kuras atbilst uzņēmuma darbības jomai, lai pētītu «ZAAO» būtiskus jautājumus, kā arī iespēju robežās piedāvās prakses un karjeras iespējas RTU studentiem.