RTU CĒSU FILIĀLĒ SĀKAS JAUNO STUDENTU UZŅEMŠANA

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē jauno studentu pieteikšanās pilna laika un nepilna laika studijām notiks no šā gada 3. līdz 10. jūlijam vienotās uzņemšanas punktā filiāles telpās Cēsīs, Piebalgas ielā 3. Topošajiem studentiem RTU Cēsu filiāle šogad piedāvā jaunu studiju programmas specializāciju un papildinātas nepilna laika studiju iespējas. 

No 2018./2019. akadēmiskā studiju gada bakalaura profesionālo studiju programmas «Elektrotehnoloģiju datorvadība» tiks papildināta ar specializāciju «Lietu internets» un sagatavos elektroinženierus ar specifiskām zināšanām lietu interneta izmantošanā produktu un pakalpojumu izstrādē. Šajā studiju programmā būs iespēja studēt gan pilna, gan nepilna laika studijās. RTU Cēsu filiālē pilna laika klātienē iespējams studēt arī studiju programmā «Datorsistēmas» ar specializāciju mobilo lietotņu izstrādē,  kas tiek realizēta sadarbība ar «Draugiem Grupu», kā arī «Uzņēmējdarbība un vadīšana» un «Enerģētika un elektrotehnika». Kopumā RTU Cēsu filiālē bakalaura un koledžas līmeņa studiju programmās pieejamas 34 budžeta vietas. 

Nepilna laika studijās no jaunā studiju gada papildus jau esošajām studiju programmām «Elektrotehnoloģiju datorvadība» ar specializāciju lietu internetā un «Enerģētika un elektrotehnika», kas pilnībā tiek realizētas Cēsu filiālē, topošajiem studentiem būs iespēja studēt piecās bakalaura līmeņa studiju programmās – «Būvniecība», «Transportbūves», «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija», «Mašīnu un aparātu būvniecība», «Elektronika un mobilie sakari». Šajās studiju programmās pirmo kursu priekšmetus studenti apgūs Cēsīs, vēlāk studiju process turpināsies Rīgā. Studijas nepilna laika studijās tiek organizētas darba dienu vakaros un sestdienās, sniedzot iespēju studentiem studijas apvienot ar darbu. 

Studijas RTU Cēsu filiālē notiek nelielās grupās, nodrošinot iespējami ciešāku sadarbību ar mācībspēkiem. Nepieciešamības gadījumā studentiem tiks nodrošināta vieta dienesta viesnīcā.

Uzņemšana RTU Cēsu filiālē notiks darba dienās no plkst. 10 līdz 15 un sestdien no plkst. 10 līdz 13.
Plašāka informācija par uzņemšanas noteikumiem www.cf.rtu.lv/uznemsana