RTU CĒSU FILIĀLĒ NOTIKS MATEMĀTIKAS KURSI VIDUSSKOLĒNIEM

matemātikas kursi vidusskolēniem

Veicinot Vidzemes reģiona skolēnu veiksmīgu sagatavošanos centralizētajiem eksāmeniem un studijām augstskolā, no novembra Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle piedāvā sagatavošanas kursus matemātikā vidusskolēniem.

Sagatavošanas nodarbībās centralizētajam eksāmenam tiek atkārtoti un padziļinātāk aplūkoti matemātikas temati, kas ietverti vidusskolas kursā. Kursi palīdzēs sagatavoties vidusskolēniem centralizētajam eksāmenam un padziļināt savas zināšanas, kas būs nepieciešamas, studējot RTU.

Matemātikas kursi vidusskolēniem notiks katru otro sestdienu, sešu mēnešu garumā.
Pirmā nodarbība notiks 10. novembrī. Lai kļūtu par matemātikas kursu vidusskolēniem dalībnieku, jāaizpilda elektroniskais pieteikums: https://goo.gl/forms/pigWFTDinKCQtf5y1

Matemātikas kursu vidusskolēniem pirmā nodarbība: 2018. gada 10. novembris
Kursu ilgums:
6 mēneši
Kursu norises vieta: RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3
Matemātikas nodarbības notiks sestdienās (divas reizes mēnesī) no plkst. 9 līdz 13.30

Maksa par matemātikas kursiem: 95 EUR (iespējams maksāt pa daļām)

Lai uzzinātu papildu informācija par matemātikas kursiem vidusskolēniem, to saturu un norises gaita, lūdzu kontaktēties ar RTU Cēsu filiāles projektu vadītāju Ritu Bīberi, rakstos uz e-pasta adresi Rita.Bibere@rtu.lv vai zvanot tālr. nr. 26278435