Cēsis Tīri.Labi

11.-12. oktobrī Cēsīs notiks Bezatkritumu dienas “Cēsis Tīri.Labi”, kura ietvaros dažādās pilsētas vietās notiks aktivitātes iedzīvotājiem, lai izglītotu sabiedrību par bezatkritumu dzīvesveidu un iesaistītu pārmaiņu radīšanā pašvaldībā.

Sestdienā RTU Cēsu filiāles cilvēkus varēs sastapt mākslas telpā MALA, kur notiks Repair café jeb Mantu labošanas Cēsis darbnīcas. Aicinām nest salūzušas elektroierīces, rotaļlietas, apģērbu vai velosipēdu, ko meistari palīdzēs savest kārtībā.

PAR INICIATĪVU “TĪRI.LABI”

Lai veicinātu bezatkritumu dzīvesveidu Latvijā, izglītotu sabiedrību par to un iesaistītu pārmaiņu radīšanā pašvaldības, uzsākta iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Bezatkritumu pilsētas pilotprojektu Latvijā īsteno Cēsu pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība”.

Cēsis šīs iniciatīvas ietvaros apņemas ieviest bezatkritumu dzīvesveida pamatprincipus – samazināt resursu patēriņu, izmantot atkāroti produktus un izejvielas, kā arī šķirot pārstrādei noderīgos izejmateriālus vai izmantot tos citos veidos. Turklāt – veicināt pārmaiņas, ne tikai iedzīvotāju līmenī, bet iesaistot arī Cēsu pašvaldību un tirgotājus.

INCIATĪVAS UN PASĀKUMA MĒRĶIS

Caur dažādām aktivitātēm iesaistīt un izglītot Cēsu pašvaldību, uzņēmējus un iedzīvotājus veidot pārmaiņas un ieviest bezatkritumu dzīvesveidu savā ikdienā.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES 

11. OKTOBRIS – UZŅĒMĒJU DIENA:

  • Lekcijas, diskusijas par zaļāku uzņēmējdarbību;
  • Kopējā darba grupa uzņēmējiem kopā ar Cēsu pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju;
  • Diskusija par pašvaldības nākotnes izaicinājumiem un plāniem.

12. OKTOBRIS – IEDZĪVOTĀJU DIENA:

  • Lekcijas un diskusijas par bezatkritumu dzīvesveida ieviešanu un ar to saistītām tēmām;
  • Iedzīvotāju darba grupa, kuras laikā tiek diskutēts par Cēsu iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem saistībā ar vidi un potenciālajiem risinājumiem pašvaldībā, gatavojot rekomendācijas pilsētas nākotnes stratēģijai;
  • Darbnīcas un meistarklases pieaugušajiem un bērniem;
  • Aktivitātes ar sadarbības partneriem visā pilsētā;
  • Lekcijas un iedvesmas stāsti bezatkritumu veikalā Ieber.lv;
  • Aktivitātes bērniem – lasīšanas pasākums bibliotēkā un izrāde “Plastmasas huligāni”;
  • Pasākuma afterparty Mākslas telpā MALA.