RTU CĒSU STUDIJU UN ZINĀTNES CENTRS

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs ir Rīgas Tehniskās universitātes filiāle Vidzemē. Tā tika atklāta 2011. gadā ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Vidzemes reģionā.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs sniedz kvalitatīvu tehnisko augstāko izglītību Vidzemes reģionā, kas balstīta uz kopējo RTU kvalitātes politiku, ko nodrošina kompetenti un zinoši pasniedzēji, darba tirgū aktuālu studiju saturu, kas veidots, balstoties uz biznesa vides prasībām.

Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un saturu, ilgtspējīgas inovācijas, zināšanu pārnesi un mūžizglītības iespējas, kas piemērotas uzņēmēju vajadzībām un kalpotu kā Vidzemes reģiona attīstības virzītājs, veicinot tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

MISIJA

Nodrošināt Vidzemes reģiona tautsaimniecībai un sabiedrībai konkurētspējīgu,
augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

VĪZIJA

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs – vadošais Vidzemes reģiona zināšanas pilnveides un biznesa veicināšanas centrs.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra mērķis ir kļūt par vadošo Vidzemes reģiona zināšanu pilnveides un  biznesa  veicināšanas  centru,  saskaņojot  piedāvāto pakalpojumu klāstu  ar pašvaldībai un uzņēmumiem un reģiona  iedzīvotājiem nepieciešamajiem  pakalpojumiem un kompetenci, kas iegūstama Rīgas Tehniskajā universitātē.

Stratēģiskās prioritātes:
• Nodrošināt  pārdomātu  un  reģionā  pieprasītu studiju  programmu  īstenošanu;
• Veicināt diferencētu pakalpojumu īstenošanu RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā – mūžizglītības pakalpojumu nodrošināšanu un biznesa veicināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Studijas 

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs piedāvā studijas četrās studiju programmās, vairāk par mūsu piedāvātajām studiju programmām var uzzināt sadaļā studiju programmas

Absolventu un studentu pieredze 

Par mūsu absolventu un studentu pieredzi, studējot augstskolā, un motivāciju izvēlēties studēt Cēsīs var uzzināt sadaļā absolventu un studentu pieredze.

Kādēļ studēt RTU Cēsu SZC

Cēsis ir lieliska pilsēta, kur dzīvot un atpūsties, turklāt, tā dod iespēju iegūt lielisku pasaulē novērtētu izglītību mazpilsētas apstākļos – Kādēļ izvēlēties studijas RTU Cēsu SZC

Kontaktinformācija

Lai uzzinātu vairāk par sev interesējošiem jautājumiem, meklējiet mūsu kontaktinformāciju sadaļā kontaktinformācija.