Reflektanta ranga aprēķins

 • 1.

  Reflektants ar centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumiem piedalās konkursā (aprēķinātā ranga secībā).

 • 2.

  Ranga aprēķinā izmanto CE procentus (vidējā vērtība no visām vērtējuma sadaļām) un gala atzīmes vidējās izglītības dokumentā (matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā, ķīmijā).

 • 3.

  CE iegūtos vidējos procentus reizina ar uzņemšanas noteikumos paredzētajiem koeficientiem (matemātika, fizika, ķīmija – koeficients 1; svešvaloda, latviešu valoda – 0,79) un saskaita.

 • 4.

  Vidējās izglītības dokumenta atzīmju summu dala ar 1000.

 • 5.

  Saskaitot abas summas, iegūst reflektanta rangu.

REFLEKTANTA RANGA APRĒĶINA PIEMĒRI

Bakalaura studiju programma «Datorsistēmas»
CE vērtējums: matemātika – 80%; svešvaloda – 70%
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 6; fizika – 6; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (80 x 1 + 70 x 0,79) + (6 + 6 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 135,335


Bakalaura studiju programma «Arhitektūra»
CE vērtējums: matemātika – 85%; fizika – 70%
Atzīme iestājpārbaudījumā zīmēšanā – 8
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 6; informātika – 8; svešvaloda – 9; ķīmija – 5
Rangs = (85 x 1 + 70 x 1 + 8 x 10) + (7 + 6 + 8 + 9 + 5) : 1000 = 235,035


6. Personām, kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, un personām, kurām LR normatīvo aktu dokumentos noteiktajā kārtībā nav CE rezultātu (t. sk., personām, kuras izglītību ieguvušas pirms 2004. gada), ranga aprēķinam tiek izmantotas atestāta gala atzīmes.
Bakalaura studiju programma «Datorsistēmas»
Gala atzīmes: matemātika – 7; fizika – 5
Atzīmes vidējās izglītības atestātā: matemātika – 7; fizika – 5; informātika – 9; svešvaloda – 8; ķīmija – 6
Rangs = (7 x 10 + 8 x 7,9) + (7 + 5 + 9 + 8 + 6) : 1000 = 133,235