SADARBĪBA AR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, UZŅĒMUMIEM UN CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu studiju un zinātnes centrs veido aktīvu sadarbību ar izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām gan pētniecības, gan izglītības jomā.

Sadarbība ar uzņēmumiem pētniecības jomā

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs darbojas kā Vidzemes reģiona zināšanu pilnveides un biznesa veicināšanas centrs. Centrs piedāvā uzņēmumiem un organizācijām pētījumus, kas nodrošina reģiona organizācijām un pašvaldībām nepieciešamo kompetenci inženiertehnisko risinājumu izpētē un izstrādē.

Sadarbība ar uzņēmumiem izglītības jomā

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā iespējams apgūt tālākizglītības kursus, tiek realizēta arī mūžizglītības programma, veicinot uzņēmumu darbinieku kompetenci un kvalifikācijas paaugstināšanu. Pie mums ir iespējams pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā.

Sadarbība ar skolām, izglītības iestādēm

Lai veicinātu izglītības saturu dažādošanu, RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs ir izstrādājis īpašu papildizglītības programmu skolām, kas paredzēts gan skolēniem, gan skolotājiem.