Datorsistēmas, mobilo lietotņu programmēšana

Datorsistēmas, studiju programma

Digitālajā laikmetā programmētāji ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem visā pasaulē, kuri izstrādā, pielieto un izmanto datortehniku un programmatūru programmām, ko izmantojam ikdienā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstības tempi ir ļoti strauji, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc profesionāliem programmētājiem būs aktuāla arī nākotnē. Turklāt datori un programmas tiek izmantotas visās nozarēs, kas nozīmē, ka programmētāji var strādāt ikvienā tautsaimniecības jomā.

Ja Tevi interesē informācijas tehnoloģijas, programmēšana, inovatīva vide, jaunākās tehnoloģijas un darbs dinamiskā nozarē, tad šī ir Tev piemērota studiju programma.

Studiju programmas «Datorsistēmas» uzdevums ir sagatavot kvalificētus programmētājus praktiskam programmēšanas darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem un datortehnikas programmatūras izstrādi.

Studiju programma Datorsistēmas ar specializāciju mobilo lietotņu (aplikāciju) izstrādē tiek īstenotas sadarbībā ar
AS Draugiem Group – Latvijas holdinga uzņēmumu, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus. AS Draugiem Group nodrošina prakses vietas, kā arī uzņēmuma vieslektoru lekcijas.

Studiju laikā tiek apgūtas pamatzināšanas programmēšanā, datoru aparatūrā un tīklos, prasme profesionāli lietot datorus un sarežģītus programmproduktus. Liela uzmanība tiek vērsta iOS un Android mobilo lietotņu (aplikāciju) programmēšanas apguvei.

Pirmajā studiju gads: tiek iegūtas pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas tehniķa profesionālajai darbībai.
Otrajā studiju gadā: dominē programmēšanas priekšmeti.
Prakse: studiju laikā ir paredzēta arodprakse (4 kredītpunkti) un zināšanu apgūšana datoru tīklos un to administrēšanā, kā arī datu bāzu vadības sistēmās.

Lai iegūtu programmētāja profesionālo kvalifikāciju, ir jāizstrādā un publiski jāaizstāv kvalifikācijas darbs 4 kredītpunktu apjomā.

Iegūstamā izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība lietišķo datorsistēmu programmatūrā

Studiju ilgums: 3 gadi 

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 12

Mācību maksa gadā: 2400 EUR

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Iemācīsies lietot datoru programmas, procedūras un ar tām saistītās dokumentācijas vides un rīkus, izstrādāt lietotāja interfeisu un algoritmus, izmantojot dažādas programmēšanas valodas;
  • Apgūsi programmu veidošanu un atkļūdošanu, kādus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus
    izvēlēties konkrētās problēmas risināšanai;
  • Apgūsi programmatūras dokumentāciju, analizēt programmas kodus un veikt esošās sistēmas analīzi;
  • Iemācīsies strādāt komandā un patstāvīgi, kā arī piedalīties projektu vadīšanā;
  • Apgūsi iemaņas izpildāmo darbu plānošanā un prioritāšu noteikšanā;
  • Iepazīsies ar IT nozares standartiem un kā rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai.

Studiju priekšmeti

Mobilo lietotņu (aplikāciju) izstrāde iOS, Android
Biroja darba automatizācija
Interfeisa dizaina izstrāde
Programmatūras izstrādes vides
Datu bāzu tehnoloģijas
Lielās datu bāzes
Programmatūras inženierija
Programmēšanas valodas
Objektorientētā programmēšana
Datortīkli
E-komercija u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem: Studiju programma “Datorsistēmas”

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi karjeru veidot informācijas tehnoloģiju uzņēmumos vai strādāt uzņēmumu IT nodaļās, kā arī veidot savus jaunuzņēmumus (Startup).

Studiju process

Studiju process tiek organizēts lekcijās, praktiskās iemaņas tiek iegūtas veicot laboratorijas darbus, kā arī studiju praksē uzņēmumos.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.

Pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Datorsistēmas” absolvēšanas un diploma saņemšanas, absolventi var turpināt studijas bakalaura profesionālajā studiju programmā „Datorsistēmas” (Rīgā) un 1,5 gada laikā iegūt bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.