Elektrotehnoloģiju datorvadība, lietu internets

lietu internets

Iegūstamais grāds:  Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā, elektroinženiera kvalifikācija

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 9

Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijas; 5 gadi nepilna laika neklātienes studijas

Mācību maksa gadā: € 2700 pilna laika studijas; € 1600 nepilna laika neklātienes studijas

Elektronikas inženierzinātnes aptver plašu nozaru spektru, gandrīz ikviena ierīce, ko izmantojam ikdienā, ietver elektronikas komponentus. Zināšanas un potenciāls, ko elektronikas inženieri spēj sniegt un radīt, ir augsti novērtēts un pieprasīts darba tirgū.

Ciešā saiknē ar elektronikas inženierzinātni ir lietu interneta sistēma. Tās nozīmīgums dažādās nozares kļūst arvien būtiskāks: enerģētikas, transporta, ražošanas, lauksaimniecības, veselības un drošības.
Lietu internets ir objekta ar objektu un/vai vides mijiedarbība ar viedo tīklu starpniecību. Tas nodrošina arvien plašākas iespējas iekārtām un sensoriem, kas iebūvēti objektos, komunicēt savā starpā.
Pieprasījums pēc speciālistiem, kuru zināšanas un prasmes elektronikas, programmēšanas, komunikācijas un dizaina jomā var nodrošināt un attīstīt šādu sistēmu, kļūst arvien aktuālāks. 

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

 • gūsi zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem principiem
 • apgūsi elektroniku, elektromagnētismu un datorvadību
 • iegūsi prasmes energoelektronikas iekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē
 • apgūsi elektroiekārtu projektēšanu
 • iegūsi zināšanas un prasmes mikrokontrolleru un mikroprocesoru programmēšanu
 • apgūsi dažādas programmēšanas valodas
 • apgūsi sensoru pielietošanu
 • apgūsi komunikācijas kanālus un datu glabāšanu
 • iegūsi zināšanas industriālajā dizainā
 • apgūsi prototipēšanu

Studiju priekšmeti

 • Elektrība un magnētisms
 • Programmēšanas valodas datortehnoloģijās
 • Elektroapgāde
 • Modernās ražošanas tehnoloģijas
 • Elektriskās mikromašīnas
 • Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā
 • Mehānika
 • Energoelektronika
 • Digitālā elektronika
 • Ražošanas procesu automatizācija
 • Enerģētikas pamati
 • Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi u.c.

Studiju programmas apraksts: Studiju programma “Elektrotehnoloģiju datorvadība”

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt par elektrotehniķi dažādos uzņēmumos,  veikt elektromontāžas un automatizēto elektroiekārtu ekspluatācijas un uzraudzības darbus.

Studiju process

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Liels īpatsvars studiju procesā ir studenta patstāvīgajam darbam. Uzņēmumos notiek prakses – iegūto teorētiskos zināšanu nostiprināšanai ar elektroinženieriem nepieciešamām praktiskajām iemaņām.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomdarbu.