Pieteikšanās pilna laika pamatstudiju programmās

Reflekantu uzņemšana RTU Cēsu filiālē pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem:

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās)

Pieteikšanās studijām budžeta un maksas vietās līdz 30. augustam.

 Pieteikšanās studijām pa tālr. 64119003 

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

  1. Derīga pase vai Personas apliecība
  2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  3. Pielikums – sekmju izraksts;
  4. CE sertifikāti;
  5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu

Reģistrācijas maksa 35€

Dokumentu iesniegšana konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām un par maksu šādās studiju programmās:

  • 1. līmeņa koledžas studiju programmā
  • Bakalaura akadēmiskā studiju programmā

! Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).