Datorsistēmas

Akadēmiskās bakalaura studijas

Studējot šajā studiju programmā, Tu iegūsi akadēmisko augstāko izglītību informātikas nozarē un daudzpusīgas zināšanas programmu izstrādē: sistēmu analīzē, projektēšanā, programmēšanā un testēšanā.  Papildus Tu apgūsi arī datubāzu pamattehnoloģijas un mākslīgā intelekta pamatus. Programmai ir piešķirts Eiropas līmeņa kvalitātes zīmogs Euro-Inf.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku.

Ar studiju kursiem var iepazīties ŠEIT.

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Budžeta vietas: 10

Studiju ilgums: 3 gadi

 Studiju norises vieta: Cēsis

Mācību maksa semestrī: 1200 EUR