Elektrotehnoloģiju datorvadība

Profesionālās bakalaura studijas

Studijas sniedz zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, energoelektronikas iekārtu projektēšanu, elektrisko tehnoloģiju automatizāciju un to sistēmu praktisko izveidi, izmantojot mikroprocesoru tehniku. Piedāvātie specializācijas virzieni: a) industriālā elektronika un elektrotehnoloģijas; b) Elektrotransporta datorvadība.

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas nozares elektrotehnoloģiju datorvadības apakšnozarē, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim (elektroinženieris), un sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šīs apakšnozares dažādos virzienos, kas ļautu turpināt studijas doktorantūrā.

Ar studiju kursiem var iepazīties ŠEIT.

! Svarīgi zināt !

  • Laboratorijas darbi tiek izstrādāti Rīgā;
  • gadījumā, ja kursa studentu skaits ir mazāks par noteikto, mācības var tikt apvienotas ar RTU Rīgas kursu.

Studiju ilgums: Nepilna laika neklātienes studijām – 5 gadi

 Studiju norises vieta: Cēsis

Mācību maksa semestrī:  Pilna laika klātienes – 1350 EUR; Nepilna laika neklātienes – 800 EUR.