Canva dizaina programmas kurss

Četrās nodarbībās tiks apgūta mūsdienīgas grafiskās dizaina programmas Canva izmantošanas iespējas. Apgūtās prasmes pielietojamas:  mārketinga materiālu sagatavošanai, prezentācijas materiālu sagatavošanai, CV sagatavošanai un privātajām vajadzībām – apsveikuma kartiņas, ielūgumi, kolāžas.

Programmēšanas pamati

Kursa dalībnieki gūst zināšanas programmēšanas pamatos JavaScript, C/C++/PYTHON/PHP/HTML/CSS/ARDUINO IDE valodās un par tās iespējamiem pielietojumiem dažādās sfērās.

VIAA MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti klātienē.

RTU CSZC aicna piedalīties aptaujā

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju interesi par kursiem, tālākizglītību, par iepriekšējo pieredzi un ko vēlētos sagaidīt nākotnē.

Intervija ar Mārtiņu Blūmu

Sakarā ar vīrusa izplatību dzimtajā pilsētā ir atgriezies vairākkārtējs Latvijas čempions MTB XCO.

Attālinātā matemātika

Īpaši izstrādātas nodarbības matemātikas zināšanu nostiprināšanai, 12. un 9. klases skolēniem. Nodarbības iekļauj piecu tēmu apguvi, kā arī papildus tiešsaistes konsultācijas ar pasniedzēju.

GRAFISKĀ DIZAINA KURSI CORELDRAW PAMATI

Grafiskā dizaina kursos CorelDRAW tiek apgūti programmas pamati (1. līmenis), iegūtas prasmes vienkāršu dizainu izveidē – veikt vizītkaršu, zīmogu, plakātu un citu elementāru reklāmas materiālu maketēšanu.

Šūšanas kursi

Ievads tērpu kompozīcijā un dizainā, tekstilmateriālu mācība, praktiskās nodarbības.

IESPĒJA PIETEIKTIES ATVĒRTĀS UNIVERSITĀTES STUDIJĀM

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā ikvienam interesentam iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

mobilās aplikācijas

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJAS 

Studējot programmēšanu studija programmā «Datorsistēmas», studenti papildus specializējas mobilo lietotņu izstrādē. Studiju programmas absolventi iegūst Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programma veidota sadarbībā ar Draugiem Grupu.  

Lietu internets studijas

INŽENIERZINĀTŅU STUDIJAS 

Inženierzinātnes RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā iespējams studēt divās studiju programmās. Profesionālā bakalaura studiju programmā «Elektrotehnoloģiju datorvadība» studenti specializējas Lietu internetā. Studiju programmā «Enerģētika un elektrotehnika» absolventi iegūst akadēmisko bakalaura grādu inženierzinātnēs. Studiju programmas ir pilna laika jeb dienas studijas un nepilna laika neklātienes studijas.

Uzņēmējdarbības studijas Cēsīs

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪŠANA  STUDIJAS 

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga jomā.

ĀTRĀS SAITES

rtu_lv

ORTUS_portals