• Nāc studēt Cēsīs!

    Dažādas studiju programmas

  • Inženierzinātņu augstskola Vidzemē

    Dažādos studiju līmeņos

Mēs

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs ir Rīgas Tehniskās universitātes filiāle Vidzemē. Tā tika atklāta 2011. gadā ar mērķi nodrošināt inženiertehniskās izglītības pieejamību Vidzemes reģionā.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs sniedz kvalitatīvu tehnisko augstāko izglītību Vidzemes reģionā, kas balstīta uz kopējo RTU kvalitātes politiku, ko nodrošina kompetenti un zinoši pasniedzēji, darba tirgū aktuālu studiju saturu, kas veidots, balstoties uz biznesa vides prasībām.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un saturu, ilgtspējīgas inovācijas, zināšanu pārnesi un mūžizglītības iespējas, kas piemērotas uzņēmēju vajadzībām un kalpotu kā Vidzemes reģiona attīstības virzītājs, veicinot tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

Misija

Nodrošināt Vidzemes reģiona tautsaimniecībai un sabiedrībai konkurētspējīgu,
augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

100+

Uzņemti studenti

700+

Tālākizglītības absolventu

5

Studiju programmas

30+

Budžeta vietas

Studijas

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs piedāvā studijas piecas studiju programmās, vairāk par mūsu piedāvātajām studiju programmām var uzzināt sadaļā studiju programmas

Piebalgas iela 3, Cēsis

Lai uzzinātu vairāk par sev interesējošiem jautājumiem, meklējiet mūsu kontaktinformāciju sadaļā kontaktinformācija.