RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA VIDZEMĒ

RTU absolventi Vidzemē

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācijas (RTU AA) Vidzemes filiāle tika atklāta 2015. gada 20. novembrī, tās dalībnieki ir Vidzemē dzīvojošie RTU absolventi.

RTU Absolventu asociācija ir Latvijā lielākā sabiedriskā organizācija, kas apvieno augstskolas absolventus. Tās Vidzemes filiāles izveide saistīta ar RTU AA vēlmi sekmēt Vidzemē strādājošo un dzīvojošo augstskolas beidzēju savstarpējo saziņu un profesionālo sadarbību un veicināt piederības izjūtu RTU, Vidzemes reģionam, nodrošinot Vidzemē notiekošo augstskolas aktivitāšu kā kvalitatīvu, tā kvantitatīvu pieaugumu.

Rīgas Tehniskās universitātes misija un tradīcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija (RTU AA) ir sabiedriska organizācija, kas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē tika izveidota 2012. gadā ar mērķi vienot dažādu paaudžu RTU absolventus. Mūsu darbības pamatā ir:

Kontakti – draudzībai, zinātnei, uzņēmējdarbībai

Zināšanas – semināri, uzņēmumu vizītes, kursi, pieredzes apmaiņa, mūžizglītība

Atbalsts no RTU – zināšanas, pakalpojumi, atlaides

Atbalsts RTU – absolventu pieredze, jaunu studentu piesaiste, finansējums

www.alumni.rtu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes Vidzemes absolventu asociācijas biedru priekšrocības:

Kontakti iespēja atrast un atkal satikt studiju laika draugus, mācībspēkus, zinātniekus, biznesa partnerus.

Mūžizglītība – iespēja turpināt izglītību savā specialitātē, apmeklēt asociācijas organizētus seminārus, kursus, lekcijas un citus pasākumus.

Saikne ar augstskolu – iespēja iesaistīties biznesa un zinātnes sadarbības projektos, atbalstīt RTU ar savām zināšanām vai finansējumu, piedāvāt darba vai prakses iespējas studentiem un citiem absolventiem.

Kļūsti par biedru!