Studiju gada atklāšana

Robotikas nodarbības

Kosmosa diena pārcelta

«KOSMOSA DIENA»