Ēnu diena – meklējam ēnu!

ēnu diena RTU Cēsu filiālē

Aicinām kļūt par ēnu radošākajam RTU Cēsu filiāles darbiniekam – Armandam, kurš ikdienā vada tehnisko laboratoriju.

Šogad tradicionālā Ēnu diena notiks trešdien, 14. februārī. Ķļūsti par ēnu radošākajam RTU Cēsu filiāles darbiniekam – Armandam, kurš ikdienā organizē tehnisko laboratoriju.

Armands vada laboratorijas darbus studentiem, kuri studē Elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmā un Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmā.  Viņa pārziņā ir sagatavot laboratorijas aprīkojumu un nodrošināt nodarbībām nepieciešamos materiālus, kā arī būt par mentoru studentiem laboratorijas darbu procesā.

Armands vada arī robotikas nodarbības skolēniem ( 5. – 9. klase) un Jauno inženieru skolu (10. līdz 12. klase).

Viņa galvenie darba instrumenti ir 3D printeris, elektroiekārtas un mēraparāti.

Savas ēnas viņš iepazīstinās ar RTU Cēsu filiāles laboratoriju un tās aprīkojumu. Ēnām būs iespēja izveidot un izdrukāt kādu objektu uz 3D printera.

Lai pieteiktos vakancei ej.uz/gaqe