Programmēšanas valodas JavaScript pamati (bez priekšzināšanām)

JavaScript pamati

Ievadkurss programmēšanā sniedz ieskatu programmēšanas pamatos, lai pedagogs spētu izmantot tehnoloģijas un programmēšanu mūsdienīgā mācību procesā arī ārpus informātikas un datorikas stundām.

Kursa pirmajā daļā dalībnieki iepazīst HTML, CSS un JavaScript programmēšanas valodu pielietojumu, kā arī izprot mājaslapu veidošanas pamatprincipus.
Kurus otrajā daļā dalībnieki praktiski līdzdarbojas un apgūst JavaScript programmēšanas valodas pamatus p5.js platformā. Dalībnieki programmē dažādu formu objektus, piešķir tiem kustību un interaktivitāti 2D vidē.

Kursu mērķis: Iepazīstināt pedagogus ar mājas lapas veidošanas principiem un sniegt pamazināšanas JavaScript programmēšanas valodā.

Kursus pasniedz: LearnIT
Nodarbību apjoms: 16 akadēmiskās stundas
Nodarbību laiks: 22. un 23. februārī, plkst. 9 – 17
Dalības maksa: 90 EUR (ar PVN)

Pieteikšanās kursiem: https://ej.uz/z6kn

Papildu informācija: Rita Bībere tālr. 64119003, e-pasts: Rita.Bibere@rtu.lv