AR LEGO SPĒLES PALĪDZĪBU STUDENTI RISINA DIGITĀLĀS SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMUS

Lego spēle

Lai rosinātu studentus domāt par digitālās ekonomikas un tās sabiedrības izaicinājumiem, 2019. gada 21. maijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē projekta FuturICT 2.0 ietvaros norisinājās praktiskā darbnīca studentiem par digitālās sabiedrības izaicinājumiem. Darbnīcā jauniešiem ar Nopietnās Lego spēles palīdzību bija jārod risinājumi problēmām, kas saistītas ar digitālo ekonomiku.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība arvien vairāk ietekmē dažādas mūsdienu sabiedrības dzīves jomas – tiek attīstīti un piedāvāti dažādi e-pakalpojumi, ieviesta e-pārvaldība, un digitalizācijas procesi sabiedrības ikdienas dzīvē kļūst arvien pieejamāki. Turklāt Eiropas Komisija 2015. gadā ir pieņēmusi Digitālo vienotā tirgus stratēģiju Eiropai, kuras mērķis ir nostiprināt Eiropas Savienības kā pasaules digitālās ekonomikas līdera pozīciju. Digitālā ekonomika ne vien paver arvien plašākas iespējas, bet rada arī izaicinājumus, kas saistīti gan ar tehnoloģijām, datu iegūšanu un to apstrādi,  gan lietotāja digitālajām prasmēm. Tādēļ praktiskajā darbnīcā studentiem bija jādarbojas ar konkrētu uzdevumu – kā uzlabot tehnoloģiju lietojamību gados vecākai sabiedrībai. Kā norāda RTU Informācijas tehnoloģiju institūta Modelēšanas un imitācijas katedras profesors, vadošais pētnieks Egils Ginters: «Jauniešu uzdevums bija ļoti konkrēts – risināt pavisam reālu situāciju – mobilā telefona lietojamības ērtums vecāka gadagājuma cilvēkiem. Bieži pieminētās digitālās prasmes ir tikai viens no izaicinājumiem, kas jāapgūst gados vecākiem cilvēkiem, bet pat cilvēkiem, kuriem jau ir šīs digitālās prasmes, tehnoloģiju izmantošana kļūst sarežģītāka tīri fizioloģisku iemeslu – novecošanas dēļ. Viedie telefoni, kas pēc savas būtības ir datorizēti telefoni, ir neatņemama digitālās paaudzes ikdienas instruments, ko izmantojam gan darbam, gan izklaidei, gan rēķinu apmaksai vai saziņai ar valsts iestādēm. Bet šīm ierīcēm ir viens liels trūkums – nelielais ekrāns. Ražotāji, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, nereti aizmirst par gados ne vairs tik jaunu lietotāju, kuram šajā nelielajā ekrānā jāspēj efektīvi un ērti rīkoties, bet mazs ekrāns un vecuma tālredzība (presbiopija) nav labākie sabiedrotie. Tādēļ praktiskās darbnīcas mērķis bija rosināt jauniešus domāt par problēmsituācijām ar ko saskaras gados vecāki cilvēki, lai rastu veidus, kā uzlabot produktu vai pakalpojumu izstrādi, lai tie būtu ērti un kvalitatīvi lietojami dažādām auditorijām.»

RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs atzīmē: «FuturICT 2.0 ir starpdisciplinārs projekts, kurā dažādu nozaru – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, sociālo, inženierzinātņu zinātnieki darbojas kopā, lai izstrādātu vīziju ilgtspējīgai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai. Tādēļ man bija liels prieks, ka šajā pasākumā kopā darbojās Informācijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības studenti, mēģinot rast risinājumus konkrētam uzdevumam, apvienojot dažādus skatījumus. Šī bija lieliska iespēja jauniešiem analizēt un izvērtēt esošos pakalpojumus un produktus no cita vecuma lietotāju perspektīvas – cik ērti un efektīvi tehnoloģijas, tehniskā palīdzība un arī komunikācija tiek pielāgoti dažādiem lietotājiem, kā mēs, kā lietotāji, atšķiramies, kādas ir dažādu lietotāju grupu īpatnības un prasības attiecībā pret pakalpojumu.» 

FuturICT 2.0 ir starpvalstu projekts, kurā piedalās divpadsmit partneri no septiņām Eiropas valstīm: Itālijas, Šveices, Francijas, Latvijas, Rumānijas, Beļģijas un Igaunijas. Projekta mērķis ir, apvienojot sociālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju zinātņu pārstāvjus, izstrādāt vīziju un vadlīnijas ilgtspējīgai nākotnes informācijas tehnoloģiju attīstībai. 

FuturICT 2.0 ir starptautisks zinātniskas pētniecības projekts, kas tiek realizēts 7. ietvara programmas ERA-NET (ERA/Net-LAC) ietvaros.

Projekta mājas lapa https://futurict2.eu