PROTOTIPĒŠANA. KĀDĒĻ TĀ IR SVARĪGA?

Prototipēšana

Ar lielu lepnumu un gandarījumu šajā pavasarī RTU Cēsu filiālē atklājām atvērto prototipēšanas darbnīcu theLAB Cēsīs, bet kas tad īsti ir prototipēšana un kādēļ tā ir nepieciešama un svarīga, lasi RTU Cēsu filiāles direktora Alvja Sokolova bloga ierakstā. 

KAS IR PROTOTIPS? 

Prototips ir eksperimentālais idejas modelis, ko mēs varam pārbaudīt vai demonstrēt, lai saprastu – šī ideja ir jēdzīga un dzīvotspējīga, vai tajā, ko esmu iedomājies, ir vērts ieguldīt vairāk laika.
Protips ļauj novērtēt gan produkta funkcionalitāti, gan izskatu, gan sajūtas, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas pirms ražošanas uzsākšanas.

PROTOTIPĒŠANAS PROCESS

Prototipēšanu var sadalīt vairākos soļos:

  1. konceptuālā modeļa izveide: šajā solī tiek definētas visas klienta vajadzības un produkta funkcionālās iespējas. Šajā posmā visprātīgāk ir piesaistīt cilvēku no malas, piemēram, dizaineri, kurš var iejusties klienta ādā un novadīt modeļa izveidi vai pieredzējušus lietotājus.
  1. līdzīgu produktu izpēte: ja Tu esi par kaut ko iedomājies, visticamākais, kāds jau to ir realizējis. Tāpēc jānoskaidro, kādas ir esošo produktu īpašības un ko tieši tava ideja maina vai uzlabo esošajā produktā.
  1. skicēšana: šajā solī tiek veidotas produkta skices, kas ļauj konkretizēt ideju un piešķirt tai tveramāku veidolu. Parasti tiek veidotas 6 – 9 dažādas skices un vairākas skicēšanas iterācijas, kuru rezultātā dažas skices tiek atmestas, dažas tiek sapludinātas, izveidojot, nosacīti, gala skici.
    Skice var būt ne tikai uz papīra vai digitālā veidā, kā grafisks attēls, tā var būt arī no papīra, kartona, plastalīna vai cita materiāla izveidots taustāms objekts, kas satur sevī galvenās produkta īpašības un ļauj tiešā veidā sajust un aptaustīt produkta aprises un funkcionalitāti.

Skice no koka

  1. virtuālā modeļa izveide – skici var pārvērst datormodelī izmantojot rasēšanas vai projektēšanas programmatūru, kas ļaju izveidot detalizētu produkta prototipa rasējumu, veikt labojumus ņemot vērā ražošanas tehnoloģiskās iespējas un ierobežojumus.
skice

Digitālā skice: CNC detaļa, X ass konstrukcijas stiprinājums

  1. prototipa izgatavošana – šajā stadijā tiek veidots prototips, ko ar nelieliem labojumiem var nodot ražošanai. Atkarībā no produkta, prototipa izgatavošanai var tikt izmantota 3D drukas tehnoloģija. 3D drukas attīstība ir ievērojami paātrinājusi produktu prototipēšanu daudzās nozarēs un ļauj notestēt produktu funkcionalitāti.
prototips

CNC detaļas, X ass konstrukcijas stiprinājuma prototips

Tātad, galvenais prototipēšanas uzdevums ir, izmantojot pieejamās tehnoloģijas, izveidot un pārbaudīt ideju, laicīgi novērst kļūdas un nepilnības, uzlabot un pilnveidot produktu ātri un ar nelieliem ieguldījumiem.

Par prototipēšanas iespējām atvērtajā prototipēšanas darbnīcā lasi šeit

theLAB Cēsis