ES fondu mācības pieaugušajiem Cēsīs

EU fondu mācības Cēsīs

Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides kursiem projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», kas tiks īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

 • Google Adwords kampaņu organizēšana
  Programmas stundu skaits 10
  Mācību cena, €
  45.00
  Līdzmaksājums, €
  4.50
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Patērētāju uzvedība internetā. Tirgus un konkurentu izpēte. GoogleAds mērķu noteikšana un stratēģijas izvēle. Google Ads reklāmas kampaņas un to veidi.
  Google Ads reklāmas paplašinājumi, remārketinga reklāmas, labās prakses piemēri.
  Īstenošanas periods 1 mēnesis
  Programmas kontaktpersonas  Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • 3D vizualizācija-AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā
  Programmas stundu skaits 80
  Mācību cena, €
  360.00
  Līdzmaksājums, €
  36,00
  Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatzināšanas tērpu šūšanā, spēja patstāvīgi veikt pamatoperācijas.
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Iepazīšanās ar programmu AutoCad. Bāzes konstrukcijas veidošana. Tērpu modelēšana pēc nepieciešamajiem mēriem. Izvēlētā modelētā tērpa šūšana. Materiālzinība. Tehnoloģiskie mezgli.
  Īstenošanas periods 7 mēneši
  Programmas kontaktpersonas Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • Digitālais mārketings
  Programmas stundu skaits 45
  Mācību cena, €
  202,50
  Līdzmaksājums, €
  20,25
  Īstenošanas periods 3 mēneši
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads digitālajā mārketingā. Kas ir digitālais mārketings un kā tas strādā? Klientu ceļa pamati jeb funnel. 5 populārākie klientu plūsmas avoti un kā izvēlēties piemērotāko: google, seo, facebook, youtube, twitter. Produkta/pakalpojuma apzināšana, novērtēšana un konkurentu izpēte. Klienta profila izveide. Klientu ceļš detaļās. Praktiskā Klientu ceļa izveide izmantojot wordpress. Digitālā mārketinga rīku apskate un praktiskā izmantošana wordpress platformā. Gala darbs – sava klientu ceļa prezentācija
  Programmas kontaktpersona  Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • Programmējamie kontrolleri
  Programmas stundu skaits 22
  Mācību cena, €
  99.00
  Līdzmaksājums, €
  9.90
  Prasības iepriekšējai izglītībai Programmas kursa pārliecinātai apguvei noderēs jebkuras citas programmēšanas valodas zināšanas, kā arī MS Windows operētājsistēmas un MS Office pārzināšana
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Terminoloģija, pielietojuma piemēri, izmantojamie standarti;
  PLC uzbūve un darbības princips; izpildmehānismu un sensoru pieslēgšana;
  Tehniskā risinājuma izstrādes etapu apraksts:
  · PLC minimālās prasības sastādīšana pēc tehniskā uzdevuma;
  · PLC modeļa un paplašinājumu moduļu izvēle;
  · Komunikāciju tīkla plānošana;
  · Procesu apraksts UML valodā
  Programmatūras izstrādes vide:
  · Funkcionalitātes salīdzinājums;
  · PLC konfigurācija;
  · PLC simulācijas iespējas;
  Programmēšanas valodas salīdzinājums:
  · Strukturētais teksts ST);
  · Instrukciju saraksts (IL);
  · Kāpņu diagramma (Ladder Logic);
  · Funkciju bloki (FBD)
  PLC programmēšana:
  · Iekšējās atmiņas strukturēšana, mainīgo parametru organizēšana;
  · Galīgais automāts;
  · Specifisko funkciju realizācija;
  · Trešās puses komunikāciju protokola realizācija;
  · Testēšanas opcijas.
  Automatizācijas sistēmas piemēra demonstrācija (PLC-GSM).
  Uzdevumu patstāvīgā izpilde.
  Īstenošanas periods 1 mēnesis
  Programmas kontaktpersona Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

PIETEIKŠANĀS NOTIEK ELEKTRONISKI: 

Pieteikšanās līdz 28. jūnijam www.macibaspieaugusajiem.lv 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie: 

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

PIEEJAMAIS ATBALSTS