ES fondu mācības pieaugušajiem Cēsīs

EU fondu mācības Cēsīs

Rīgas Tehniskā universitāte aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti attālināti.  Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par 80 stundu mācību kursu ir 36 EUR. Kursu maksu 90% sedz ESF.

 • Datu bāzu tehnoloģijas un datorsistēmas
  Programmas stundu skaits 80
  Mācību cena, € 360,00
  Līdzmaksājums, € 3,60
  Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Spēj uzprojektēt un realizēt normalizētu datu bāzi. Spēj definēt datu bāzes papildus ierobežojumus. Spēj izgūt datus no relāciju datu bāzes pielietojot dažādas SQL konstrukcijas. Spēj noformēt izgūtos datus lietotājam piemērotā veidā. Spēj izstrādāt lietojumu datu bāzei izmantojot datu piekļuves tehnoloģijas un automātiskos izstrādes rīkus.
  Spēj izveidot vienkāršu datu noliktavu esošajai datu bāzei. 
  Īstenošanas periods 14 nedēļas
     Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • Lietojumprogrammas: Excel 1. līmenis
  Programmas stundu skaits 80
  Mācību cena, €
  360.00
  Līdzmaksājums, €
  36,00
  Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība. Datorprasmes lietotāja līmenī
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Šie kursi tev būs noderīgi, ja tavā ikdienā aizvien vairāk nepieciešams apkopot un analizēt datus un to plāno izmantot vai jau sākts darīt ar Excel. Tajos apgūsi:  iemaņas tabulas veida dokumentu izveidē, sagatavošanā, prasmes tabulu funkciju izmantošanā un automatizēšanā, diagrammu izveidē, zināšanas par iespējamām papildfunkcijām ieskaitot programmētu automatizāciju, un citas noderīgas zināšanas saistītas ar šāda veida programmatūru. Mācībās pamatā veiksim praktiskas darbības lai pēc iespējas vairāk apgūtu ne vien teorētiski bet arī mācētu gūtās zināšanas pielietot.
  Īstenošanas periods 18 nedēļas
  Programmas kontaktpersonas Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • Datorsistēmas: Ievads CC++
  Programmas stundu skaits 80
  Mācību cena, €
  360,00
  Līdzmaksājums, €
  36,00
  Īstenošanas periods 16 nedēļas
  Prasības iepriekšējai izglītībai vidējā izglītība
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Programmēšanas valodas, to klasifikācija un lietošanas iespējas. Programmas struktūra. Programmēšanas valodas C/C++ pamatkonstrukcijas, to sintakse un semantika. Programmēšanas valodas pamatobjekti, operācijas ar datiem, funkcijas, masīvi, simbolu virkņu apstrāde u.c. Izstrādāt programmas dažādu uzdevumu risināšanai. Programmēšanas valodu attīstības tendences. Attālinātas nodarbības norisinās Google Meet vai MS Team vidē (licenci nodrošina RTU). Nepieciešams datoras, kas aprīkots ar skaļruni un mikrofonu, ieteicama video kamera. Nepieciešams stabils interneta pieslēgums.
  Programmas kontaktpersona  Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

 • Programmējamie kontrolleri
  Programmas stundu skaits 22
  Mācību cena, €
  99.00
  Līdzmaksājums, €
  9.90
  Prasības iepriekšējai izglītībai Programmas kursa pārliecinātai apguvei noderēs jebkuras citas programmēšanas valodas zināšanas, kā arī MS Windows operētājsistēmas un MS Office pārzināšana
  Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Terminoloģija, pielietojuma piemēri, izmantojamie standarti;
  PLC uzbūve un darbības princips; izpildmehānismu un sensoru pieslēgšana;
  Tehniskā risinājuma izstrādes etapu apraksts:
  · PLC minimālās prasības sastādīšana pēc tehniskā uzdevuma;
  · PLC modeļa un paplašinājumu moduļu izvēle;
  · Komunikāciju tīkla plānošana;
  · Procesu apraksts UML valodā
  Programmatūras izstrādes vide:
  · Funkcionalitātes salīdzinājums;
  · PLC konfigurācija;
  · PLC simulācijas iespējas;
  Programmēšanas valodas salīdzinājums:
  · Strukturētais teksts ST);
  · Instrukciju saraksts (IL);
  · Kāpņu diagramma (Ladder Logic);
  · Funkciju bloki (FBD)
  PLC programmēšana:
  · Iekšējās atmiņas strukturēšana, mainīgo parametru organizēšana;
  · Galīgais automāts;
  · Specifisko funkciju realizācija;
  · Trešās puses komunikāciju protokola realizācija;
  · Testēšanas opcijas.
  Automatizācijas sistēmas piemēra demonstrācija (PLC-GSM).
  Uzdevumu patstāvīgā izpilde.
  Īstenošanas periods 1 mēnesis
  Programmas kontaktpersona Rita Bībere (Cēsu filiāle) | 64119003 |

  Pieteikties

PIETEIKŠANĀS NOTIEK ELEKTRONISKI: 

Pieteikšanās līdz 15. jūlijam www.macibaspieaugusajiem.lv 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie: 

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

PIEEJAMAIS ATBALSTS