Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)

Mācību programmas RTU Cēsīs

Vēršam uzmanību, ka nodarbību īstenošanai nepieciešams dators, stabils interneta pieslēgums un audio nodrošinājums. Nepieciešams dators, kuram nav aizliegumu programmatūru instalācijā un izmantošanai.

Rekomendējam izmantot privāto datoru, jo uzņēmumu datoriem, bieži ir aizliegumi uz programmu izmantošanu. 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Pasākuma mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komisija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste:

(Kuponus būs iespējams saņemt nva.gov.lv mājas lapā)

Uzziniet vairāk rakstos: cesis@rtu.lv vai zvanot: 64119003