Absolventu un studentu pieredze

absolventu un studentu pieredze

Izvēle par labu vienai vai otrai studiju programmai un augstskolai ir sarežģīts process. Lai iegūtu priekšstatu par studijām RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā, mēs esam apkopojuši mūsu studentu un absolventu pieredzes stāstus un motivāciju par labu studijām RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā.

Elektrotehnoloģiju un datorvadības studiju programmas absolventu pieredze

Uzzini par to, kas mudināja absolventus izvēlēties konkrēto studiju programmu un kādēļ viņi studēja tieši Cēsīs.

Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmas absolventu pieredze

Enerģētikas studiju programma ir aktuāla, speciālisti ir darba tirgū pieprasīti. Uzzini absolventu motivāciju studēt konkrēto studiju programmu tieši Cēsīs.

Uzņēmējdarbības un vadīšanas studiju programmas absolventu pieredze

Uzņēmējdarbība un uzņēmumu vadīšana ir viena no pieprasītākajām studiju programmām. Uzzini absolventu motivāciju studēt konkrēto studiju programmu tieši Cēsīs.

Datorsistēmas, mobilo aplikāciju izstrāde studiju programmas studentu pieredze

Programmēšana ir viena no aizraujošākajām un pieprasītākajām specialitātēm. Uzzini studentu motivāciju studēt programmēšanu un mobilo aplikāciju izstrādi studiju programmu tieši Cēsīs.