studentu pieredze enerģētikas Dāvis Brammanis, elektroinženieris uzņēmumā «Enerģijas risinājumi», RTU Cēsu studiju un zinātnes centra absolvents

«Izvēlējos studēt Enerģētiku un elektrotehniku, jo konkrētais virziens man radīja pārliecību par drošu nākotni darba tirgū.
Studijas RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā izvēlējos tuvās dzīvesvietas dēļ. To, ka mana izvēle ir pareiza, sapratu pēc pirmā pozitīvā iespaida par pasniedzēju pieejamību un komunikāciju ar studentiem.
Šobrīd esmu ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē, kas augstu vērtēts darba devēju vidū, par to pārliecinājos pēc studijām meklējot darbu – drīz secināju, ka darba devēji ir patiesi ieinteresēti piedāvāt amatu uzņēmumos, atzīstot studiju laikā iegūto zināšanu spektru un spējas tās pielietot praksē.»

Daumants Lūsa,
Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmas absolvents

Studijas Cēsīs izvēlējos tāpēc, ka tas bija tuvāk dzīvesvietai, varēju saglabāt treniņu apstākļus sportošanai, kas Rīgā nebūtu iespējams. Studējot Rīgā, vislabāk izjūtu atšķirību starp pilsētām un studijām. Cēsīs pilnīgi noteikti studijas ir daudz individuālākas, jo grupās ir salīdzinoši mazāk studentu kā Rīgā. Pasniedzējs ir ieinteresēts, lai students vielu maksimāli labi apgūst. Mazāku grupu pluss – ja kaut kas ir neskaidrs risinājumā, tad uzreiz vari jautāt un saņemt pasniedzēja atbildi.

Anna Tūtare,
Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmas absolvents

Izvēlējos mācīties Cēsīs, jo tas ir tuvāk dzīvesvietai un tādējādi varēju saglabāt darba vietu. Cēsis izvēlējos arī tāpēc, ka šeit tika piedāvāta tā studiju programma, kas mani interesēja. Mācoties Cēsīs, nav jāpamet ierastais dzīvesveids. Ir iespējams apvienot mācības ar dažādām ārpus studiju nodarbībām. Mācoties mazās grupās, ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt individuālus skaidrojumus lekciju laikā. Tiek produktīvāk pavadīts laiks.