UZŅEMŠANA RTU CĒSU STUDIJU UN ZINĀTNES CENTRĀ

Studē RTU Cēsu SZC un iegūsti darba tirgū pieprasītu augstāko izglītību inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju virzienos, prasmes produktu un pakalpojumu izstrādē un uzņēmējdarbībā, lielisku studiju vidi un iespēju īstenot savas idejas un uzņēmējdarbības ieceres jau studiju procesā.

Uzņemšanas termiņi pamatstudiju programmās (bakalaura akadēmisko, bakalaura profesionālo un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmās)

  1. Pieteikšanās pilna laika dienas studijām līdz 3. augustam;

Nepieciešami dokumenti:
Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):
1. Derīga pase vai Personas apliecība;
2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
3. Pielikums – sekmju izraksts;
4. CE sertifikāti;
5. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.
6. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā.

Reģistrācijas maksa 35€ 

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot par tālruni + 371 64119003