STUDIJU PROGRAMMAS RTU CĒSU STUDIJU UN ZINĀTNES CENTRĀ

RTU Cēsu SZC tiek īstenotas darba tirgū pieprasītas studiju programmas, kas nodrošinās absolventam pilnvērtīgas karjeras iespējas.