BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Izvēloties augstskolu un studiju programmu, var rasties daudz jautājumu. Mēs Tev palīdzēsim, jautā

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā,  tālrunis 64119003, e-pasts: cesis@rtu.lv

RTU darbojas Uzņemšanas atbalsta zvanu centrs, kur uz Taviem jautājumiem atbildēs zinoši darbinieki

Uzņemšanas atbalsta zvanu centra tālrunis 67089003, e-pasts: info@rtu.lv

Mēs esam apkopojuši atbildes uz populārākajiem jautājumiem, iespējams Tu atradīsi atbildi jau šeit:

Informāciju par RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā apgūstamajām studiju programmām var iegūt sadaļā Studiju programmas, zvanot uz tālr.  64119003 vai klātienē RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā, Piebalgas ielā 3.

Par studiju programmām Rīgā vai citos RTU centros: mājas lapā RTU studiju programmas, klātienē Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1–121. kabinetā, tālrunis 67089319.

Studētgribētāji, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās konkursā uz tiesībām studēt RTU, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.
Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uz budžeta vietām var pretendēt ikviens Latvijas Republikas (LR) pilsonis un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase; kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas LR. Šīm personām nepieciešama vidējā izglītība, un izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīga vērtējuma (zemākā pieļaujamā atzīme ir 4) šādos priekšmetos: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), ekonomika, dabaszinības.

Ja pēdējo divu gadu laikā Tev ir iegūta godalgota vieta starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, universitātē Tevi ieskaitīsim bez konkursa, ja vien būs nokārtoti izvēlētajai studiju programmai atbilstošie CE.

Pieteikumu studijām vēlams iesniegt personīgi. Izņēmuma gadījumos pieteikumu studijām var iesniegt pilnvarota persona. Uzņemšanas komisijai būs jāuzrāda pilnvara (nav jābūt notariāli apstiprinātai), pilnvarotās personas pasi un visu dokumentu oriģinālus, kas nepieciešami, piesakoties studijām. Ja pilnvarotā persona nevarēs uzrādīt Tavu pasi, būs nepieciešama pases kopija.

Jā, vari.

Doties ar iesniegumu uz izglītības iestādi, kas atestātu ir izsniegusi vai uz attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldi, ja izglītības iestāde ir likvidēta.

Nepieciešama pase, centralizēto eksāmenu sertifikāti un sekmju izraksts. Pases derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies!
Piesakoties studijām, tiks paņemtas dokumentu kopijas, orģinālus varēsi paturēt.

Nē, studiju maksu var maksāt par pusgadu vai mēnesi.

Ja studiju programma tiek apgūta noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/-iem, studiju maksa ir nemainīga.

Jā, studentiem, kuri mācās RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. Informāciju par RTU studentu viesnīcu var iegūt filiālē Cēsīs, Piebalgas ielā 3, tālrunis 64119003, e-pasts: cesis@rtu.lv 

No RTU stipendiju fonda stipendiju saņem vidēji 20% studējošo, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. Sīkāka informācija par stipendijām atrodama šeit.

Ražošanas prakses ir visās profesionālo studiju programmās. Informāciju par prakses iespējām ārvalstīs sniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Evita Miščuka Kaļķu ielā 1–302. kabinetā, tālrunis 67089314; e-pasts: evita.miscuka [at] rtu.lv.

Jā, RTU studenti var saņemt stipendijas studijām ārzemēs. Sīkāku informāciju par iespējām iegūsiet RTU Starptautisko attiecību daļā.

Neatradi atbildi? Uzdod savu jautājumu šeit!