RTU Cēsu filiāle aizrauj ar inženierzinātnēm

inženierzinātne

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle aktīvi iesaistījusies Cēsu pilsētas un tās apkaimes jauniešu izglītošanā, ieinteresējot viņus par inženierzinātnēm. Viena no filiāles aktivitātēm ir tās Laboratorijas vadītāja Armanda Sīlīša izstrādātais nodarbību kurss pamatskolas vecāko klašu skolēniem «Robotika. 3D. Elektronika», kuru viņš pats vada. Kursa laikā uz 3D printera tika izdrukāts robots, kura demonstrācija notika noslēguma nodarbībā. Par A. Sīlīti un RTU Cēsu filiāli stāsta Cēsu laikraksts «Druva» un Vidzemes Televīzija.

Cēsu laikraksts «Druva» raksta, ka A. Sīlīša vadītā kursa laikā skolēni paši meistarojuši savas pirmās ierīces, apguvuši arī programmēšanas pamatus, lai darbotos ar 3D printeri. Jaunākie skolēni ir pusaudžu vecumā, bet vecākie – vecāko klašu audzēkņi. Viņi apstiprinājuši, ka ņems piemēru no Armanda un arī apgūs tehniskas profesijas RTU. A. Sīlītis ir RTU Cēsu filiāles absolvents. Viņš ir gan aizrautīgs skolotājs, gan inženieris, piemēram, pats izgatavojis CNC frēzi, kā arī aizraujas ar mūziku.

Augstskolu aktivitāte skolēnu ieinteresēšanā par inženierzinātnēm bija viens no centrālajiem sarunu tematiem 23. Baltijas valstu izglītības un zinātnes ministru un Eiropas Savienības jautājumu un starptautiskās sadarbības koordinācijas sanāksmē, kura 8. un 9. jūnijā norisinājās Cēsīs, par to 9. jūnijā ziņoja Vidzemes televīzija.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji viesojās arī RTU Cēsu filiālē, kur iepazinās ar tās darbu. RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs novērojis, ka filiāles rīkotās robotikas nodarbības raisa jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, kuri daudziem skolās šķiet ļoti sarežģīti un grūti. Viņš uzskata, ka skolām būtu jāpārdomā eksakto priekšmetu nodarbību saturs un forma, integrējot vairāk praktisku darbošanos, lai spētu noturēt skolēnu interesi par tiem.

A. Sokolovs arī uzsvēra, ka sekmīgākai augstskolas filiāles darbībai un attīstībai nepieciešams uzlabot tās materiāltehnisko bāzi, un, lai to izdarītu, būtu vajadzīgs valsts finansiālais atbalsts. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka reģionos pieejamās augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai ar valsts atbalstu vien nepietiks, ir nepieciešama arī pašvaldību iesaistīšanās, tostarp sadarbojoties pētniecībā, kas nodrošinātu papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta. RTU Cēsu filiālei veidojas sadarbība ar pilsētas pašvaldību, filiāles speciālisti jau veikuši pētījumu par trokšņu līmeni pilsētā, bet šobrīd aktuāls ir jautājums par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu.

Cēsu laikraksta «Druva» publikācija «Inženieris un skolotājs» (09.06.2017.)

Vidzemes televīzijas sižets par Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju vizīti RTU Cēsu filiālē (09.06.2017. (sākot no 5. minūtes, 20. sekundes))