Lekcija par dizainu un dizaina domāšana produkta vai pakalpojuma izstrādes procesā

Trešdien, 15. maijā RTU Cēsu filiālē pirmo reizi norisinājās lekcija un praktiskā nodarbība par dizainu un dizaina domāšanu produkta vai pakalpojuma izstrādēs procesā.

Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja Aija Freimane visu studiju programmu studentus – Uzņēmējdarbības un vadīšanas, Elektrotehnoloģiju datorvadības, Enerģētikas un elektrotehnikas, Datorsistēmu, iepazīstināja ar dizaina principiem, kādēļ dizaina domāšanas apguve ir svarīga visām produkta vai pakalpojuma radīšanā iesaistītajām pusēm, sākot no uzņēmuma vadītāja līdz programmētājām. Praktiskajā darbnīcā studentu uzdevums bija izveidot rehabilitācijas spēles prototipu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Šī bija pirmā lekcija, kas aizsāka dizaina lekciju ciklu RTU Cēsu filiāles studentiem. No nākamā studiju gada ir paredzētas regulāras lekcijas un nodarbības par funkcionālo dizainu, kas sniegtu izpratni par dizaina domāšanu, dizaina procesu, kā izstrādāt labu – funkcionālu, efektīvu un ilgtspējīgu projekta vai pakalpojuma dizainu indivīdam, uzņēmumam un sabiedrībai kopumā.

Izprotot tendenci, dažādos uzņēmumos izmantot dizaina domāšanu savā darbībā – lielos korporatīvos uzņēmumos, sociālajā uzņēmējdarbībā, jaunuzņēmumos, skolās, RTU Cēsu filiāle vēlas nodrošināt filiāles studentiem iespēju gūtu izpratni par dizaina domāšanu jau studiju procesā, lai viņi spētu šo metodi pielietot darba vidē.  

Dizaina lekcijās studentiem tiks sniegta gan teorētiskais ieskata, gan praktiskās nodarbības. Studentu uzdevums būs rast risinājumus dažādiem sarežģītiem uzdevumiem, izprotot patērētāju vajadzības, procesa centrā noliekot patērētāju. Būtiska loma būs prototipu izveidei un testēšanai, kas tiks veikta RTU Cēsu filiāles laboratorijā.