RTU Cēsu filiālē būs jauna studiju programmas specializācija – «Lietu internets»

Lietu internets

No 2018./2019. studiju gada Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāles bakalaura profesionālo studiju programma «Elektrotehnoloģiju datorvadība» tiks papildināta ar specializāciju «Lietu internets». Šīs specializācijas absolventi spēs izmantot savas zināšanas par tehnoloģijām, to potenciālu, izstrādājot lietu interneta risinājumus dažādās nozarēs.

«Lietu interneta sistēma ir plašs ierīču tīkls, kas ietver elektroniku, programmatūras un sensorus un nodrošina datu apmaiņu, kā arī to analīzi. Šī sistēma kļūst arvien nozīmīgāka enerģētikas, transporta, ražošanas, lauksaimniecības, veselības, drošības un citās tautsaimniecības nozarēs, sniedzot iespēju izstrādāt unikālus risinājumus, inovatīvus produktus, uzlabot efektivitāti un attīstīt jaunus uzņēmējdarbības veidus. Tādēļ pieprasījums pēc speciālistiem, kuri ar savām zināšanām un prasmēm elektronikas, programmēšanas, komunikācijas un dizaina jomā varētu nodrošināt un attīstīt šādu sistēmu, kļūst arvien aktuālāks. Šī specializācija studentiem sniegs aktuālas un uz nākotni vērstas zināšanas un prasmes darba tirgū pieprasītā specialitātē,» uzsver RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs. 

Studējošajiem tiks attīstītas iemaņas problēmu analizēšanā un risinājumu izvērtēšanā, izmantojot radošu, loģisku un inovatīvu domāšanu. Studiju procesā būtisks uzsvars tiks likts uz praktisko iemaņu pilnveidi, apgūstot dizaina domāšanu, modelēšanu un prototipēšanu, prasmes sistēmu izstrādē darbā ar lietu interneta tehnoloģijām – sensoriem, mikrokontrolleriem, komunikācijas kanāliem un datu glabāšanas un ievades / izveides interfeisiem jeb saskarnēm.

RTU Cēsu filiālē pilna laika klātienē iespējams apgūt studiju programmas «Datorsistēmas» ar specializāciju mobilo lietotņu izstrādē, kā arī «Uzņēmējdarbība un vadīšana». Pilna laika klātienē un neklātienē var apgūt programmas «Enerģētika un elektrotehnika» un «Elektrotehnoloģiju datorvadība» ar specializāciju lietu internetā. Filiālē iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Studijas notiek mazās grupās, līdz ar to iespējama ciešāka sadarbība ar mācībspēkiem.

Detalizētāka informācija par studiju programmu atrodama «Elektrotehnoloģiju datorvadība, lietu internets»