PROGRAMMĒŠANAS NODARBĪBAS «RADOŠĀ PROGRAMMĒŠANA»

Radošā programmēšana

Aicinām pieteikties programmēšanas nodarbībām «Radošā programmēšana». Nodarbības notiks RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3, vienu reizi nedēļā – trešdienās no plkst. 16 līdz 17.30. 

Nodarbības «Radošā programmēšana» ir paredzētas interesentiem, kuri vēlas gūt zināšanas programmēšanā un elektronikā un to pielietošanā tēlotājmākslas vai/mūzikas radīšanā. Dalībnieki gūs pamatzināšanas programmēšanas valodā JavaScript un apgūs elektronikas pamatus. Nodarbībās uzsvars tiks likts uz programmēšanas un elektronikas pielietošanu praksē – apgūstot katru tematu, dalībniekiem būs jāizveido neliels individuāls projekts.
Apmācības paredzētas kā iesācējiem, tā arī dalībniekiem ar nelielu pieredzi programmēšanā. 

Nodarbību programma:

1. Ieskats radošajā programmēšanā un tās iespējās. Sākuma pamati p5.js bibliotēkā un JavaScript programmēšanas valodā. 

2. JavaScript valodas pamati, dažādu formu veidošana un krāsu sistēmas programmēšana. Kustība un animācijas veidošana 2D vidē. 

3. Padziļinātāki JavaScript valodas programmēšanas principi. 3D un 2D vide un koordinātu plakne. Papildu bibliotēku iepazīšana – three.js. Darbs pie projektiem iekļaujot bibliotēku. 

4. Skaņas un mūzikas pamati, skaņas viļņi un mūzikas programmēšana, izmantojot tone.js bibliotēku.

5. Elektronikas pamati, darbs pie elektronikas projekta ar Arduino. 

6. Individuāls vai grupu darbs pie savas projekta izstrādes.

Pēc tālākizglītības kursa noklausīšanās un pārbaudes nokārtošanas, klausītāji saņems apliecinošu dokumentu – sertifikātu. 

Pasniedzēja: Līna Sarma
Nodarbību norises laiki: trešdienās, plkst. 16 – 17.30. Pirmā nodarbība 25.09.2019. 
Kopējais nodarbību skaits: 7
Maksa par nodarbībām: 62,40 EUR

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu līdz 23.09. https://forms.gle/DbLhqF2Q5Y4akAXV7 

Nodarbības tiks uzsāktas, kad tiks nokomplektēta pilna grupa 12 dalībnieki.