Adaptronikas studentu pieredze

Adaptronikas studentu pieredze

Studiju programmā ‘’Adaptronika’’ studē četri aktīvi un radoši studenti, kas veiksmīgi ir izturējuši pirmo kursu. Katram no studentiem ir atšķirīgs iemesls kā nonāca pie izvēles studēt Cēsīs studiju programmā ‘’Adaptronika’’, tomēr visiem četriem pieredze studējot un domas par pirmo studiju gadu un izvēlēto studiju programmu ir līdzīgas un kopumā ir apmierināti ar savu izvēli studēt.

Laiks starp vidusskolas pabeigšanas un studiju uzsākšanas RTU CSZC ir atšķirīgs, piemēram, Māris iestājās 2 gadus pēc vidusskolas pabeigšanas, Dana 6 gadus, bet Matīss uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, un Arnita uzreiz pēc studiju programmas ‘’Uzņēmējdarbība un vadīšana’’ absolvēšanas turpināja studēt izvēloties atšķirīgu un jaunu studiju programmu. Iemesls kādēļ izvēlējās studēt tieši Cēsīs ir tas, ka studēt ir iespējams tuvāk mājām un nav nepieciešams braukt uz Rīgu, savukārt iemesli izvēloties studiju programmu bija tās aktualitāte, praktiskums un iegūto zināšanu un izglītības pielietojums nākotnē, jo ‘’Adaptronika’’ ietver sevī mehānikas, elektrības un interneta apvienojumu, kas ar vien biežāk parādās ikdienā, piemēram, ieviešot gudrās mājas un optimizējot gan ikdienas darbības, gan ražošanas procesus.

Vērtējot pirmo pavadīto gadu studējot, studenti atzinuši un novērtējuši to ka kursā ir mazs studentu skaits, kas ļauj lektoriem pievērst lielāku uzmanību katram studentam, lektori iedrošina un atbalsta studentus un viņu idejas. Protams, studēt nav viegli un ir jāiegulda laiks un darbs visos, arī mazāk apjomīgos studiju priekšmetos, taču studenti viens otru atbalsta un palīdz, kā arī motivē viens otru, sevišķi attālināto studiju laikā, kad ir viegli novērsties un grūti noturēt uzmanību lekciju saturam. Studēt palīdz arī atmosfēra CSZC, ko nodrošina paši studenti un atsaucīgie darbinieki un lektori, kas jautājumu gadījumā iesaka padomus un iedrošina darboties.

‘’Adaptronikas’’ studenti ir apmierināti ar savu izvēli un iesaka arī citiem studēt, jo RTU CSZC ir tuvāk mājām, budžeta vietas programmā ir pietiekoši un studiju programma ‘’Adaptronika’’ ir piemērota gan tiem, kuriem šī tēma ir aizraušanās, gan arī tiem, kas vēlas iemācīties kaut ko jaunu, pat ja nav priekšzināšanu.