RTU Cēsu filiālē jaunas studiju iespējas neklātienē

neklātiene

Sākot no 2018./2019. studiju gada Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle studētgribētājiem piedāvās piecas jaunas bakalaura līmeņa studiju programmas, kurās studiju process organizēts darba dienu vakaros un sestdienās, sniedzot iespēju studijas apvienot ar darbu. Pirmo kursu priekšmetus studenti apgūs Cēsīs, vēlāk studiju process turpināsies Rīgā. 

Jaunajā studiju gadā RTU Cēsu filiālē līdztekus jau šobrīd nepilna laika studijās apgūstamajai bakalaura akadēmisko studiju programmai «Enerģētika un elektrotehnika» un bakalaura profesionālo studiju programmai «Elektrotehnoloģiju datorvadība» būs iespējams studēt arī bakalaura profesionālo studiju programmās «Būvniecība», «Transportbūves», «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija», «Mašīnu un aparātu būvniecība», kā arī bakalaura akadēmiskajā studiju programmā «Elektronika un mobilie sakari». 

RTU Cēsu filiālē nepilna laika studijas tiek organizētas darba dienu vakaros vai sestdienās, Rīgā studijas norisinās sestdienās. Izglītojoties nepilna laika studijās, tās iespējams apvienot ar pilnas slodzes darbu un rūpēm par ģimeni, tāpat tiek nodrošināts elastīgs kursa saturs un metodes, e-studiju iespējas, kā arī individuāla pieeja ikvienam studentam.

Jau sesto gadu pēc kārtas RTU ir darba devēju ieteiktākā augstskola Latvijā, arī īstenotās studiju programmas ir darba tirgū pieprasītas. Uzsākot studijas RTU Cēsu filiāle un pēcāk tās turpinot Rīgā, studiju gada maksa paliks nemainīga.

Pieteikties studijām nepilna laika studiju programmās varēs no 3. jūlija līdz 24. augustam RTU pieņemšanas punktā Rīgā un arī Cēsu filiālē.
Detalizētāka informācija: www.cf.rtu.lv/neklatienes-studijas/  un www.rtu.lv/uznemsana