Programmēšanas pamati, jāzina ikvienam?

Informācijas tehnoloģiju (IT) joma vairs nav nākotnes profesija kaut kur “aiz durvīm”, tā jau ir tepat līdzās, un ir vērts to izskatīt kā piemērotu variantu savai tālākai izglītībai.

Nenoliedzami, ka  IT nozare ir populāra un nepieciešama,   un tās darba tirgus šobrīd  pieprasa  jaunus speciālistus.  Viens no IT nozares pamatakmeņiem ir programmēšana. Katra programmēšanas valoda ir izstrādāta noteiktam mērķim, un tai ir savas priekšrocības un trūkumi. Turklāt atbilde par vislabāko un piemērotāko programmēšanas valodu ir subjektīva un ir atkarīga no Jūsu zināšanām par kodēšanu un vajadzībām.

Tāpat kā cilvēku valodas (vācu, spāņu, krievu utt.) sastāv no vairākiem elementiem, piemēram, lietvārdiem, darbības vārdiem,  īpašības vārdiem, apstākļa vārdiem, prievārdiem un saikļiem utml., tāpat arī programmēšanas valodas  satur dažādus elementus. Kā arī, līdzīgi kā cilvēku valodām, arī programmēšanas valodās ievēro gramatiku, ko sauc par sintaksi. Ir daži pamata programmas koda elementi, kas ir kopīgi visām programmēšanas valodām.

Svarīgākie programmēšanas valodu pamatelementi ir:

Programmēšanas vide

Datu veidi

Mainīgie lielumi

Atslēgvārdi

Loģiskie un aritmētiskie operatori

Cilpas

Cipari, rakstzīmes un masīvi

Funkcijas

Ievades un izvades operācijas.

Pirmā programmēšnas valoda bija Fortran ( 1954 g.).  1985 gadā tika izstrādāta viena  no zināmākajām un populārākajām valodām C++  un Visual basic. Pavisam kopā ir ap 467 valodām. Lielākā daļa gan ir mirušas valodas, nelietotas, vai mazlietotas.  10 populārākās valodas 2022. gadā pēc darba devēju reitinga  ir Java Sript, tai seko HTML/CSS, SQL, Python, TypeScript, Java, Bash/Shell, C#, C++, PHP, C, PowerShell, Go, Rust, Kotlin, Drat, Ruby, Assembly, VBA. 

 

Kam domāts kurss “ Programmēšanas pamati”? 

 

Tiem, kuri vēlas  pārkvalificēties, paplašināt savas zināšanas, izvēlas apmācības Programmēšanas pamati, lai iegūtu pamatzināšanas par dažādām programmēšanas valodām un īstenotu  savu projektu.

Šīs apmācības ir veidotas tā, lai Tu uzzinātu par dažām populārākajām  programmēšanas valodām, apgūtu stabilus pamatus tajās un varētu izvēlēties virzienu, kādā vēlies turpināt darboties tālāk. Šo apmācību laikā Tu apgūsi 5 valodu pamatus: C #, JAVA, HTML, JavaScript un CSS. Mācību programma veidota lai soli pa solim apgūstot vienu valodu, nonāk pie otras valodas izstrādājot savu projektu.  Pēc mācībām droši vien jau zināsi, kura valoda Tev patīk vislabāk, un kuru valodu  vēlies attītsīt  un nostiprināt vēl vairāk. Tehnoloģiju loma mūsu dzīvē pieaug, tāpēc pamata programmēšanas iemaņas būs būtiskas ikvienam. 

Kam šis kurs būs noderīgs?

  • Projektu vadītājiem

Lai saprastu, ko dara programmētājs, lai varētu sazināties «vienā valodā» pareizi formulējiet uzdevumus programmētājam. 

  • Dizaineriem

Lai nākotnē varētu pareizi veidot web lapu un aplikāciju dizainu, ņemot vērā izkārtojuma un programmēšanas tehniskās īpašības.

  • Mazajam uzņēmējam

Lai izveidot tīmekļa vietni savam uzņēmumam, kur vir pats pārvaldī un veikt uzlabojumus atjauninājumus  un papildinājumus. 

  • Iesācējiem

Lai vienkārši izprastus programmēšnu, paskatītu dažādas vaalodas, izstrādātu nelielu projektu, izvērtētu, kura valoda ir viss piemērotākā. 

  • Skolotājiem

Lai pilnveidotu savas zināšanas un tā nodot skolēniem.