Programmēšanas valodas C/C++

Jaunas valodas apguvei ir nepieciešama neliela prakse, taču tā joprojām ir iespējama ar centību, motivāciju un neatlaidību.

C ir standartizēta programmēšanas valoda, kuru izstrādāja Kens Tomsons un Deniss Ričijs ap 1972. gadu, izmantošanai Unix operētājsistēmā. 

Programmēšanas valoda C tiek augstu vērtēta tās efektivitātes un ātrdarbības dēļ. Tā ir populāra valoda, ko izmanto operētājsistēmas programmatūras izstrādē, kā piem., Unix, ir izstrādāta C valodā. Tāpat C programmēšanas valodu plaši izmanto dažādu ierīču un iekārtu vadībai un kontrolēšanai, izstrādājot atbilstošas programmas. Valoda C uzskatāma par kaut ko, kas ir pa vidu starp augsta un zema līmeņa programmēšanas valodām. Šī valoda ir ņemta par pamatu, izstrādājot citas valodas. 

Programmēšanas valoda C++ tika izveidota uz C valodas bāzes, kā paplašinājums, 20.gs. 80. gadu sākumā, kad Bell Laboratories līdzstrādnieks Bjarne Stroustrups (Bjärne Stroustrup) izstrādāja valodu, kuru nosauca par “C ar klasēm”, kas ir raksturīgi objektorientētām programmēšanas valodām. Vēlāk tā tika pārdēvēta pa C++. To galvenokārt izmanto lietojumprogrammu un operētājsistēmu programmēšanai, tāpēc tā ir tik populāra un uzticama.

Būtiskākie C++ uzlabojumi, salīdzinot ar C,  ka tā ir objektorientētā programmēšanas (OOP) valoda. OOP valodu raksturo četri pamatjēdzieni: abstrakcija, pārmantojamība, iekapsulēšana un polimorfisms un programma tiek veidota izmantojot objektus un klases. Lai gan C ++ ir OOP valoda, kāda nav C, tomēr nevar aizmirst, ka C ++ ir C paplašinājums, kas padara abas līdzīgas. Tas nozīmē, ka ja mākiet programmēt C valodā, tad nebūs sarežģīti apgūt programmēšanu C++. 

Laika periodā no 1998. līdz 2001. gadam tika izstrādāta OOP valoda C#.

C un ar to saistīto valodu C++ plaši izmanto lietojumprogrammu izstrādē. Lai gan valoda nav radīta iesācējiem, to plaši izmanto datorzinātnes apmācībai.

Parasti iesaka sākt mācīties no valodas C, jo tā ir arī pamatā daudzām programmēšanas valodām, kā piem.,  C++ un C#.  Pēc C valodas apgūšanas, vieglāk un prasmīgāk varēsiet apgūt citas valodas. 

Starp 10 populārākajām programmēšanas valodā parasti ir arī C++ un/vai C#Tām joprojām ir izšķiroša nozīme konkurences tirgū. C/C++/C# valodu programmas parasti ir ātrdarbīgākas, nekā citās valodās rakstītās programmas. Pievienot dažas saites ar Top 10 programmēšanas valodām 2022.gadā:

#C  #programmesana #C/C++ #talakizglitiba #C# 

Sagatavoja: RTU CSZC lektore Inese Simkeviča