“Adaptronikas” studentu pieredze

Es stājos RTU…

Programmēšanas valodas C/C++

Roberts Cipe Atpakaļ uz RTU…